ORGANISATION

Änggårdsstiftelsens verksamhet bedrivs av en styrelse som består av 5 ordinarie ledamöter samt 5 suppleanter. Styrelsen sammanträder  ett flertal gånger under året. Änggårdsstiftelsen samförvaltas med Stiftelsen John och Binnie Lindebergs fond för de vanföra.