SÅ SÖKER DU

Här intill kan du ladda ner ansökningsblankett för utskrift. Det går också bra att skicka ett frankerat kuvert med din adress, så skickar vi blankett.

RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN

På grund av det stora antalet ansökningar varje månad och de begränsade resurser vi förfogar över, så tilllämpar styrelsen ett antal begränsningar vid bedömning och beslut av ansökningar. Inkomstprövning sker i enlighet med Skatteverkets regler för bidragsgivning.

Organisationer kan inte söka medel till ordinarie verksamhet utan endast till konkreta kostnadsberäknade projekt och till speciella hjälpmedel. Observera sista ansökningsdag för föreningar och organisationer är 15 mars årligen.

Ansökningar skall innehålla redovisning av merkostnader som beror på fysiska funktionshinder.

Enskild sökande gör ansökan på stiftelsens ansökningblankett. Blanketten skall vara fullständigt ifylld för att styrelsen skall kunna behandla ansökan.

Alla uppgifter måste kunna styrkas med läkarintyg eller intyg från annan behandlare. Ekonomisk redovisning styrks med kopia på senaste deklaration.

Ansökningblankett sändes med övriga handlingar som åberopas i frankerat kuvert till:
Änggårdsstiftelsen
c/o Consensus Stiftelsetjänst
Box 2114
431 02 Mölndal
 

Välkommen med din ansökan 

Styrelsen
Änggårdsstiftelsen 

BLANKETTER
ANSÖKAN ENSKILD PERSON
Ansökan-bidrag-enskild-person.pdf
ANSÖKAN FÖRENING
Ansökan-bidrag-förening.pdf